hidden

Founder

Elikuka group, Boring Video, video installation, Krasnoye Znamya factory, 2009