hidden

Founder

Vitaly Pushnitsky, installation, Krasnoye Znamya factory, 2009