hidden

Founder

Alina Gutkina, installation, Krasnoye Znamya factory, 2009