hidden

Founder

Alexandra Sukhareva, installation, Krasnoye Znamya factory, 2009