hidden

Founder

Pavel Uliyanov and Alexander Lyashko, Epitaph, installation, Krasnoye Znamya factory, 2009