hidden

Founder

Dasha Buyun and Dima Stepanov, Imprints, installation, Krasnoye Znamya factory, 2009