hidden

Founder

Veronika Rudieva-Ryazantseva, Archaeological autopsy, installation, Krasnoye Znamya factory, 2009