hidden

Founder

Evgeny Dedov, Floor, installation, factory Krasnoye Znamya, 2009